About

Guangzhou Jingbang Hydraulic Seal Technology Co., Ltd

Tel: 020-62286222

Fax: 020-62287933

Email: jbseal@jbgm.com

Address: No 5 of 1st Taipingyang Road, Xintang, Zengcheng, Guangzhou, P.R.China 511340